978-83-7160-821-6.jpg
POLITYKA EDUKACYJNA I OśWIATOWA W POLITYCE SPOłECZNEJ
Andrzej Kusztelak (red.)
ISBN 978-83-7160-821-6,  
Wyd. I,
2015,
pages: 205,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 36.00 PLN

Podręcznik ten wzbogaca ofertę źródłową dla polityki edukacyjnej, umożliwiając szerszy ogląd sytuacji, jak polityka ta determinuje życie prywatne obywateli, wspomaga rozwój gospodarczy, uczy korzystania z instytucji demokratycznych czy wreszcie rozumienia życia społecznego.

Obecnie można podjąć próbę refleksji, czy współczesna szkoła realizuje dziedzictwo tamtych dążeń, które pomimo funkcjonowania w warunkach państwa totalitarnego zdołało obronić swą niezależność. Ponadto, czy szkoła ta przygotowuje współcześnie do wolności, ale też odpowiedzialności za siebie i za swoją ojczyznę...?

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie