978-83-7160-824-7.jpg
ūYWIENIE ROśLIN OGRODNICZYCH
Włodzimierz Breś, Anna Golcz, Andrzej Komosa, Elżbieta Kozik, Wojciech Tyksiński
ISBN 978-83-7160-824-7,  
Wyd. IV,
2016,
pages: 192,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 32.00 PLN

Opanowanie przedmiotu Żywienie roślin ogrodniczych jest możliwe po przyswojeniu materiału zawartego w podręczniku, uzupełnionego wykładami oraz poszerzonego i ugruntowanego podczas ćwiczeń.

Celem autorów podręcznika było przekazanie studentom wiadomości umożliwiających stosowanie zabiegu agrotechnicznego, jakim jest nawożenie roślin ogrodniczych, zapewniającego uzyskanie dużego plonu tych roślin, o jak najlepszej jakości.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wydziałów ogrodniczych. Ze względu na zawarte w nim elementy chemii rolnej, tj. metody analizy chemicznej gleb użytkowanych rolniczo, może także być przydatny dla absolwentów zatrudnionych w gospodarstwach rolniczo-ogrodniczych oraz dla służb doradztwa rolno-ogrodniczego.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie