83-7160-392-4.jpg
STATYSTYKA DLA PRZYRODNIKãW
Radosław Kala
ISBN 83-7160-392-4,  
Wyd. 2,
2005,
pages: 232,

Topic: Others
Price: 22.00 PLN

Podręcznik przedstawia metody statystyczne stosowane w analizie wyników doświadczeń przyrodniczych. Część pierwsza wprowadza w świat pojęć rachunku prawdopodobieństwa i wyjaśnia zasady wnioskowania statystycznego. Część druga traktuje o analizie regresji jednej zmiennej i wielu zmiennych, łącznie z testowaniem hipotez i selekcją zmiennych. Część trzecia obejmuje analizę wariancji w zastosowaniu do doświadczeń planowanych. Poza podstawowymi układami doświadczalnymi omówiono tu układy o jednostkach rozszczepionych, a także analizę kowariancji. W wykładzie położono nacisk na wyjaśnienie istoty prezentowanych metod, na sposoby ich praktycznej realizacji oraz na poprawne formułowanie wniosków. Każda z metod ilustrowana jest konkretnych przykładem oraz uzupełniona wskazówkami umożliwiającymi wykonanie obliczeń za pomocą programu STATISTICA.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie