978-83-7160-820-9.jpg
OCHRONA KRAJOBRAZU W PROCESIE PRZEKSZTAłCEń OBSZARãW WIEJSKICH
Elżbieta Raszeja
ISBN 978-83-7160-820-9,  
Wyd. II uaktualn.,
2015,
pages: 242,
monographs
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 39.00 PLN

Autorka dokonuje przekonującej analizy procesów przemiany krajobrazu wiejskiego, jego interpretacji i miejsca we współczesnym społeczeństwie, doprowadzając dyskurs naukowy do sformułowanej autorskiej koncepcji – modelu badawczego i do jej weryfikacji na przykładach wybranych obszarów wiejskich. Dyskurs ten jest jej niewątpliwym osiągnięciem naukowym, otwierającym zarazem nowe perspektywy badawcze. Na podkreślenie zasługuje fakty, że interdyscyplinarne podejście do zagadnień ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego znalazło w pracy wyraz w integracji społeczno-kulturowych, przyrodniczych i architektoniczno-planistycznych aspektów prowadzonych badań. Ujęcie takie jest w polskiej literaturze przedmiotu nowym, wartościowym wydarzeniem.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie