978-83-7160-815-5.jpg
SEKTOR USłUG ŬYWIENIOWYCH JAKO KANAł DYSTRYBUCJI ŬYWNOśCI
Michał Gazdecki
ISBN 978-83-7160-815-5,  
Wyd. I (dodruk),
2015,
pages: 95,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 20.00 PLN

Zakresem monografii objęto sektor usług żywieniowych, traktując go jako coraz bardziej wyróżniającego się uczestnika łańcucha żywnościowego oraz kreatora odrębnego kanału dystrybucji żywności. Uzasadnieniem dla takiego podejścia do kanałów dystrybucji są wzrastające przychody omawianego sektora, potwierdzające wzrost jego roli jako kanału sprzedaży produktów żywnościowych, za pośrednictwem które produkty te w coraz większej skali docierają do konsumentów. W tym kontekście na podkreślenie zasługuje dwutorowe podejście Autora opracowania do omawianego zagadnienia uwzględniające perspektywę producentów żywności oraz perspektywę przedsiębiorstw świadczących usługi żywieniowe.

Opracowanie znacznie wzbogaca istniejącą, dość skromną literaturę z zakresu kanałów dystrybucji żywności, odnoszącą się do współpracy producentów żywności z sektorem usług żywieniowych. Dostarcza cennych danych, które mogą być przydatne decydentom na różnych szczeblach zarządzania i rozwijania działań biznesowych, zarówno w obszarze obejmującym producentów żywności (rolnicy i grupy producenckie) oraz w sektorze usług żywieniowych (restauracje, bary, stołówki, punktu gastronomiczne i firmy cateringowe).

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie