978-83-7160-831-5.jpg
BIAłKA W ŬYWNOśCI I ŬYWIENIU
Jan Gawęcki (red.)
ISBN 978-83-7160-831-5,  
Wyd.II popr.uzup.,
2016,
pages: 125,
monographs
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 27.00 PLN

Kontynuując zamysł wydawania publikacji, które w sposób kompleksowy prezentowałyby współczesną wiedzę żywieniową, oddajemy do rak Czytelników trzecie wydanie tomiku poświęconego białkom.

Poznanie budowy chemicznej białek i ich szczególnej roli w organizmie przydało im w pełni zasłużone miano "drobin życia". Białko – niezastąpiony składnik pożywienia – odpowiada za nasz rozwój fizyczny i umysłowy w młodości, a w życiu dorosłym decyduje o stanie zdrowia i odporności na choroby.

Racjonalne żywienie wymaga zaznajomienia się z naturą i właściwościami białek występujących w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także z coraz powszechniej stosowanymi preparatami białkowymi, które otrzymuje się przy użyciu niekonwencjonalnych metod lub surowców. Specyficzne cechy funkcjonalne białek otwierają przed technologami niezliczone możliwości otrzymywania oryginalnych produktów i potraw, kształtowania ich jakości i atrakcyjności dla konsumenta.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie