978-83-7160-776-9.jpg
MIKROORGANIZMY W ŬYWNOśCI I ŬYWIENIU
Jan Gawęcki, Zdzisława Libudzisz (red.)
ISBN 978-83-7160-776-9,  
Wyd. III,
2016,
pages: 14,
monographs
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 27.00 PLN

Początki wiedzy o drobnoustrojach zawdzięczamy wynalezieniu mikroskopu i obserwacjom dokonanym w pierwszej połowie XVII wieku przez holenderskiego kupca Leewenhoeka oraz badaniom francuskiego uczonego Ludwika Pasteura, który dwa wieki później odkrył ich zdolności fermentacyjne i chorobotwórcze. Od tego czasu rozwinęła się potężna gałąź nauki, zwana mikrobiologią, która zajmuje się warunkami rozwoju i przejawami życia drobnoustrojów oraz przemianami, jakie wywołują one w środowisku bytowania i organizmach żywych.

Obecność drobnoustrojów i skutki ich działania, z którymi się spotykamy na każdym kroku, wiążą się w bardzo znacznym stopniu z produkcją żywności i żywieniem. Jedne mikroorganizmy odgrywają trudną do przecenienia rolę w różnych branżach przemysłu spożywczego i gastronomii, przyczyniając się do niesłychanego wzbogacenia asortymentu pokarmów obecnych na naszych stołach, inne są w znacznej mierze odpowiedzialne za pogorszenie jakości żywności i jej zepsucie.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie