978-83-7160-839-1.jpg
MOŬLIWOśCI REKULTYWACJI I WYKORZYSTANIA ROLNICZEGO GRUNTãW POGãRNICZYCH NA PRZYKłADZIE DOśWIADCZENIA PROWADZONEGO NA ZWAłOWISKU ODKRYWKI WęGLA BRUNATNEGO PąTNãW
Waldemar Spychalski, Andrzej Mocek, Mirosława Gilewska, Wojciech Owczarzak, Krzysztof Otremba
ISBN 978-83-7160-839-1,  
Wyd. I,
2016,
pages: 136,
monographs
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 26.00 PLN

Czytelnik znajdzie w niniejszej książce cenne informacje na temat zasobów i metod wydobycia węgla brunatnego. Problematyka związana z jego eksploatacją zajmuje tu istotne miejsce. Ponadto autorzy opisali różne kierunki i metody rekultywacji gruntów pogórniczych.

Przedstawione zostały także wyniki badań uzyskane z wieloletniego doświadczenia prowadzonego na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Pątnów. Dotyczą one właściwości fizycznych i chemicznych gleb wytworzonych z mieszaniny skał nadkładowych po trzydziestu latach ich rekultywacji.

Kolejnym omawianym zagadnieniem jest wpływ nawożenia mineralnego na zmiany właściwości chemicznych, a tym samym na tempo procesu rekultywacji. Znaczna część przedstawionej pracy dotyczy fosforu i potasu, a w szczególności ich form w analizowanych glebach, dlatego jest ona szczególnie polecana dla badaczy zajmujących się mobilnością tych pierwiastków.

Książka obejmuje też problematykę ochrony środowiska w aspekcie rekultywacji gruntów pogórniczych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie