978-83-7160-848-3.jpg
PO PIERWSZE: CZłOWIEK. O PROFESORZE CZESłAWIE JANICKIM (1926-2012)
Tomasz Szwaczkowski, Jerzy Lorych
ISBN 978-83-7160-848-3,  
Wyd. I,
2016,
pages: 173,
other
Topic: Others
Price: 34.00 PLN

"… największą radością i satysfakcją jest dawać i pomagać bez reszty oraz kochać i być kochanym.."  - słowa te będące życiowym credo Profesora Czesława Janickiego zostały umieszczone na tablicy pamiątkowej odsłoniętej 10 maja 2016 roku w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Rzeczywiście, dla Profesora najważniejszy był człowiek: czasami trochę zagubiony uczeń; rolnik w siermiężnym socjalizmie lat powojennych i w realiach tzw. gospodarki rynkowej; student poszukujący nie tylko wiedzy, lecz także swego miejsca w życiu; spełniony i niespełniony adept nauki i każdy oczekujący przyjaznego uśmiechu.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie