978-83-7160-854-4.jpg
PODSTAWY TECHNOLOGII MASZYN
Czesław Rzeźnik, Piotr Rybacki
ISBN 978-83-7160-854-4,  
Wyd. I,
2017,
pages: 266,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 42.00 PLN

W książce omówiono budowę i właściwości materiałów konstrukcyjnych, a także metody ich spajania i obróbki stosowane w produkcji maszyn. Poziom i rodzaje stosowanych technologii są miarą rozwoju społeczeństw. W krajach rozwiniętych produkuje się zwykle kilka nowoczesnych wyrobów, które są z nimi utożsamiane. Na postęp w technologii składa się zarówno rozwój myśli naukowej i inżynierskiej,  jak i wytrwała oraz konsekwentna praca nad unowocześnianiem określonego produktu.

Opracowanie zawiera informacje niezbędne do sprawnego i efektywnego kierowania eksploatacją maszyn w różnych działach gospodarki.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie