978-83-7160-857-5.jpg
PROPEDEUTYKA PRODUKCJI ROLNICZEJ. PODRęCZNIK DLA STUDENTãW POZAROLNICZYCH KIERUNKãW STUDIãW
Walenty Poczta, Wawrzyniec Czubak, W. Muśnicki Czesław, T. Buczyński Janusz (red.)
ISBN 978-83-7160-857-5,  
Wyd. II zm.,
2016,
pages: 0,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 49.00 PLN

Opracowanie jest kompendium wiedzy technologicznej i ekonomicznej o rolnictwie. Porusza podstawowe problemy z zakresu produkcji rolniczej, w tym roślinnej i zwierzęcej, oraz rolniczej produkcji ekologicznej. Zawiera także podstawowe zagadnienia z ekonomiki i organizacji rolnictwa, agrobiznesu, rachunkowości rolniczej oraz zasad Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów i absolwentów nierolniczych kierunków studiów, pragnących zdobyć podstawowy zasób wiadomości dotyczących rolnictwa. Może być pomocny studentom kierunków rolniczych lub  pokrewnych, jako repetytorium wiedzy zdobytej wcześniej na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych i ekonomicznych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie