83-7160-861-2.jpg
STATYKA
Ryszard Ganowicz, Ryszard Plenzler
ISBN 83-7160-861-2,  
Wyd. 5,
2017,
pages: 162,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Wood Technology
Price: 27.00 PLN

Podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat redukcji i równowagi różnych układów sił oraz tarcia ciał. Ze względu na częste łączenie mechaniki ogólnej z wytrzymałością materiałów w jeden przedmiot, zwany mechaniką techniczną, wzbogacono materiał o elementy statyki konstrukcji w rozdziałach dotyczących: kratownic, sił wewnętrznych w belkach i charakterystyk geometrycznych figur płaskich. Liczne, całkowicie rozwiązane przykłady mają ułatwić praktyczne wykorzystanie poznanych zasad w samoddzielnym rozwiązywaniu problemów ze statyki konstrukcji.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie