978-83-7160-661-8.jpg
ĆWICZENIA Z MIKROBIOLOGII
Julia Gołębiowska, Henryk Kaszubiak, Zofia Pędziwilk, Wanda Kaczmarek
ISBN 978-83-7160-661-8,  
Wyd. VI,
2012,
pages: 104,
supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 19.00 PLN

Książka jest przeznaczona dla słuchaczy studiów stacjonarnych i zaocznych na wydziałach rolniczych, ogrodniczych i zootechnicznych. Omówione ćwiczenia mogą być uzupełnieniem oraz ilustracją wykładów z mikrobiologii. Autorzy zalecają wybór odpowiednich zadań do wykonania w zależności od programu wykładów na danym wydziale. W obecnym wydaniu treść została zmieniona i poszerzona, przede wszystkim dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb nauczania mikrobiologii na studiach zootechnicznych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie