978-83-7160-860-5.jpg
BIOTECHNIKI STOSOWANE W ROZRODZIE ZWIERZąT GOSPODARSKICH I KONI
Jędrzej M. Jaśkowski (red.)
ISBN 978-83-7160-860-5,  
I,
2017,
pages: 164,

Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 25.50 PLN

Nowoczesną hodowlę zwierząt gospodarskich, w szczególności bydła mlecznego – opartą na ocenie genomowej – coraz trudniej wyobrazić sobie bez udziału technologii wspomagających rozród. Należą do nich: transfer zarodków, ich produkcja in vitro, inseminacja z wykorzystaniem nasienia sortowanego i inne. Monografia przedstawia obecny stan wykorzystania w kraju biotechnik w rozrodzie oraz hodowli bydła, świń i koni. Przedstawiono w niej także nowatorskie metody oceny zarodków oraz ryzyko związane z zanieczyszczeniem ich patogenami. Obszernie naświetlono złożone relacje pomiędzy zarodkiem i matką w okresie przeimplantacyjnym. Opracowanie – przygotowane z udziałem czołowych specjalistów krajowych i zagranicznych – jest unikalnym kompendium kompleksowej wiedzy oraz doświadczeń z tej dziedziny nauki i praktyki klinicznej.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie