978-83-7160-876-6.jpg
PROFESOR WIESłAW SZCZERBIńSKI 1900-1972
Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski
ISBN 978-83-7160-876-6,  
I,
2017,
pages: 162,
monographs
Topic: Others
Price: 16.00 PLN

Każda rocznica, każdy jubileusz jest wyśmienitą okazją do zatrzymania się na chwilę i spojrzenia za siebie. Warto zatem przypominać i analizować dorobek tych, którzy odeszli od nas dawno temu. Opracowania monograficzne o naszych profesorach są hołdem, jaki im składamy po latach, dowodząc, że ciągle o nich pamiętamy i doceniamy to, co zrobili. Postacią nieco dzisiaj zapomnianą, można odnieść wrażenie, że nawet niedocenianą, jest poznański leśnik i myśliwy prof. dr Wiesław Szczerbiński. Ten niezwykle pracowity i skromny człowiek charakteryzował się bardzo nowatorskim spojrzeniem na przykład na gospodarkę łowiecką, która jego zdaniem powinna być oparta na prawach przyrody. Jego innowacyjne poglądy, w pełni dzisiaj popierane i wdrażane, nie znajdywały jednak akceptacji wśród jemu współczesnych.

(fragment Przedmowy)

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie