978-83-7160-889-6.jpg
PODSTAWY GOSPODARKI LEśNEJ
Bohdan Ważyński (red.)
ISBN 978-83-7160-889-6,  
wyd. III rozszerz. i uaktual.,
2018,
pages: 420,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Forestry
Price: 54.00 PLN

Podręcznik jest syntezą wiedzy o prowadzeniu gospodarki leśnej w lasach Polski. W sposób encyklopedyczny omówiono w nim główne działy tej gospodarki – hodowlę lasu, urządzenie lasu, ochronę lasu, użytkowanie lasu i ekonomikę leśnictwa. W książce ukazano przyrodniczą złożoność gospodarki leśnej, jej cele i zadania gwarantujące trwałe zachowanie lasów dla przyszłych pokoleń, bez uszczerbku dla obecnych, o ile prawa i zasady polityki leśnej będą akceptowane i przestrzegane przez społeczeństwo. Przedstawione zagadnienia SA wynikiem wiedzy i praktyki wielu pokoleń leśników, a także najnowszych osiągnięć z dziedziny leśnictwa. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkich dla studentów leśnictwa, ochrony środowiska oraz biologii.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie