978-83-7160-893-3.jpg
PRODUKTY MLECZNE. TECHNOLOGIA I ROLA W ŬYWIENIU CZłOWIEKA
Jan Gawęcki, Jan Pikul
ISBN 978-83-7160-893-3,  
I,
2018,
pages: 231,
monographs
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 27.00 PLN

Mleko i przetwory mleczne stanowią ważny składnik wyżywienia ludzi na całym świecie, a przemysł mleczarski jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki żywnościowej. Książka „Produkty mleczne” w przystępny sposób prezentuje współczesne metody pozyskiwania i przerobu mleka, charakteryzuje produkty mleczarskie wytwarzane w kraju i na świecie, omawia ich wartość odżywczą i dietetyczną oraz sposoby kulinarnego wykorzystania. Wyjaśnia także kontrowersje związane z nadwrażliwością na składniki mleka i stosowaniem mleka modyfikowanego w żywieniu niemowląt i małych dzieci. W zamyśle Autorów ma ona upowszechnić prawdziwy obraz współczesnego mleczarstwa i przekonać Czytelnika, że bez odpowiedniego poziomu spożycia produktów mlecznych nie można oczekiwać dobrego stanu zdrowia społeczeństwa.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie