978-83-7160-899-5.jpg
R W ANALIZIE STATYSTYCZNEJ DLA PRZYRODNIKãW
Idzi Siatkowski, Joanna Zyprych-Walczak
ISBN 978-83-7160-899-5,  
I,
2018,
pages: 122,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Others
Price: 21.00 PLN

Podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich początkujących, którzy chcą poznać podstawowe możliwości obliczeniowe i graficzne platformy R stosowane w statystyce. Książka zawiera przykłady ze skryptami napisanymi w R oraz ich realizacją, dotyczącymi głównie zagadnień przyrodniczych. Czytelnik ma możliwość zapoznać się z podstawami składni języka R oraz nauczyć tworzenia wykresów. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia statystyczne rozwiązywane za pomocą R.

R jest programem godnym polecenia, który z jednej strony wymaga od użytkownika podejmowania świadomych decyzji, a z drugiej umożliwia modyfikację stosowanych metod zależnie od stawianych pytań i analizowanych danych. Wreszcie – co nie bez znaczenia – jest programem darmowym i ogólnodostępnym, powszechnie używanym przez naukowców z całego świata.

Mamy nadzieję, że podręcznik ułatwi zrozumienie podstawowych zagadnień statystycznych, a przede wszystkim wykonywanie obliczeń oraz nadawanie rozwiązaniom jasnej i czytelnej formy. Pomoże w ich interpretacji dzięki prezentowanym wyczerpującym wynikom oraz wysokiej jakości wykresom. Po zapoznaniu się z treścią oraz prześledzeniu przykładów czytelnikowi łatwiej będzie tworzyć rysunki wysokiej jakości i rozwiązywać problemy statystyczne, takie jak testowanie czy regresja.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie