978-83-7160-907-7.jpg
METODYKA PRAC DYPLOMOWYCH, INŬYNIERSKICH I MAGISTERSKICH
Czesław Rzeźnik, Piotr Rybacki
ISBN 978-83-7160-907-7,  
I,
2018,
pages: 140,
supplementary teaching materials
Topic: Others
Price: 21.00 PLN

Metodyka… jest odpowiedzią na potrzeby studentów, którzy – przygotowując swoją pierwszą pracę twórczą – szukają wartościowych informacji, jak napisać ją w sposób fachowy i klarowny. Wskazówki autorów powstały na podstawie wiedzy metodycznej oraz własnych doświadczeń zebranych podczas kierowania pracami dyplomowymi. Książka adresowana jest zarówno do studentów (szczególnie kierunków z pogranicza nauk technicznych i rolniczych), jak i nauczycieli akademickich, sprawujących nadzór nad powstawaniem prac inżynierskich oraz magisterskich. Poszczególne rozdziały zawierają sugestie dotyczące kolejnych etapów przygotowania – od wyboru tematu, przez zbieranie informacji i przeprowadzanie badań, aż po opracowanie tekstu zgodnie z wymogami formalnymi.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie