978-83-7160-898-8.jpg
TECHNIKA CIEPLNA W DRZEWNICTWIE. PRZYKłADY I ZADANIA
Ryszard Guzenda, Wiesław Olek, Łukasz Czajkowski
ISBN 978-83-7160-898-8,  
Wyd. II,
2018,
pages: 250,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Wood Technology
Price: 37.00 PLN

"Technika cieplna w drzewnictwie. Przykłady i zadania" jest kontynuacją podręcznika "Technika cieplna w zadaniach" oraz skryptu "Zbiór zadań z techniki cieplnej. Materiały do ćwiczeń", który po raz pierwszy został opublikowany w 1992 roku i miał łącznie osiem wydań. Powstanie nowych kierunków studiów oraz zmiany w programach, wynikające m.in. z wprowadzenia systemu Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, spowodowały konieczność przygotowania nowego podręcznika, który uwzględnia wieloletnie doświadczenia autorów w nauczaniu techniki cieplnej. Jego zadaniem jest pomoc w przyswajaniu zagadnień termodynamicznych dzięki zastosowaniu przystępnego sposobu przekazywania wiedzy.

Prezentowany podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków "technologia drewna", ale z książki mogą korzystać także studenci innych kierunków studiów, na których przekazywana jest wiedza z termodynamiki technicznej czy też częściowo z suszarnictwa.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie