rozprawa.jpg
MOŬLIWOśCI KSZTAłTOWANIA PARAMETRãW STRUKTURY GLEB MINERALNYCH PRZEZ ZASTOSOWANIE DODATKãW NAWOZãW ORGANICZNYCH, NATURALNYCH ORAZ PREPARATU MIKROBIOLOGICZNEGO
Piotr Gajewski
ISBN 978-83-7160-897-1,  
I,
2018,
pages: 134,
postdoctoral thesis
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 0.00 PLN

Książka nieprzeznaczona do sprzedaży

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie