rozprawa.jpg
WłAśCIWOśCI FIZYCZNO-CHEMICZNE ORAZ MIKROBIOLOGICZNO-BIOCHEMICZNE GLEB KSZTAłTUJąCYCH SIę NA SKłADOWISKU POPIOłãW I ŬUŬLI ELEKTROWNIANYCH
Agnieszka Mocek-Płóciniak
ISBN 978-83-7160-888-9,  
I,
2018,
pages: 174,
postdoctoral thesis
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 0.00 PLN

Książka nieprzeznaczona do sprzedaży

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie