rozprawa.jpg
METHYLATION AND OXIDATIVE CHANGES IN DNA SAMPLES OF CATTLE LIVING IN ENVIRONMENTAL CONDITIONS CONTAMINATED WITH HEAVY METALS
Marlena Szalata
ISBN 978-83-7160-918-3,  
I,
2019,
pages: 126,
postdoctoral thesis
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 0.00 PLN

Książka nieprzeznaczona do sprzedaży

Celem badań było porównanie poziomy metylacji i zmian oksydacyjnych w DNA wyizolowanym z leukocytów bydła żyjącego w środowisku zanieczyszczonym metalami ciężkimi w porównaniu z grupą kontrolną hodowaną w regionie wolnym od zanieczyszczeń. Badane zwierzęta reprezentują bydło mięsne z różnymi proporcjami dolewu krwi bydła ras limousine.
Badane zwierzęta z grupy eksperymentalnej i kontrolnej obejmują unikatowe grupy zwierząt umożliwiające testowanie wpływu środowiska na fenotyp i genotyp, ponieważ zwierzęta żyły w dramatycznie różnych warunkach środowiskowych. Obecność spokrewnionych osobników w obydwu grupach zwiększa dodatkowo wartość eksperymentalną zebranego materiału biologicznego.
Obserwowane wraz z wiekiem u wszystkich zwierząt zmniejszenie metylacji całkowitej i zwiększenie oksydacji całkowitej było oczekiwane zgodnie z naturalnie występującymi procesami starzenia. Akumulacja uszkodzeń oksydacyjnych u młodszych zwierząt z grupy eksperymentalnej była jednak nietypowa i prawdopodobnie wynikała z zanieczyszczenia środowiska. Istotnie mniejsza metylacja całkowita obserwowana u zwierząt z zanieczyszczonego obszaru, w porównaniu z grupą kontrolną, potwierdza wpływ środowiska w pobliżu hut miedzi na stabilność genetyczną zwierząt gospodarskich.
Niezwykle ważna jest świadomość, że obserwowane u zwierząt zmiany genetyczne i epigenetyczne mogą wystąpić również u ludzi, zwłaszcza że pomimo znacznego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z hut miedzi, nadal stwierdzamy obecność metali ciężkich i innych zanieczyszczeń w glebie, wodzie i roślinności.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie