978-83-7160-924-4.jpg
ZMIENIAJąCA SIę NATURA USłUG. STUDIUM USłUG PRODUKCYJNYCH W ROLNICTWIE KRAJãW UNII EUROPEJSKIEJ
Małgorzata Kołodziejczak
ISBN 978-83-7160-924-4,  
I,
2019,
pages: 200,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 0.00 PLN

Książka nieprzeznaczona do sprzedaży.

Wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi zmienia się natura usług, ich funkcje i sposoby świadczenia. Te przemiany są konsekwencją, ale równocześnie stylumatorem przekształceń struktury gospodarki i jej unowocześniania. wywierają wpływ także na sposoby prowadzenia produkcji rolniczej i stymulują implementację usług w ogólny kształt agrobiznesu.

Rozważania zaprezentowane w monografii dotyczą istoty i znaczenia usług – najpierw w gospodarce ogółem, a później w rolnictwie, w związku z ewolucją poglądów dotyczących wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz paradygmatem rozwoju zrównoważonego. W części empirycznej podjęto próbę oceny zróżnicowania poziomu i struktury korzystania z usług prodykcyjnych w rolnictwie oraz rozpoznania uwarunkowań ich rozwoju w krajach Unii Europejskiej.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie