978-83-7160-910-931-.jpg
OCENA DYNAMIKI STRUKTURY DRZEWOSTANãW SOSNOWYCH (PINUS SYLVESTRIS L.) OBJęTYCH RãŬNYM POSTęPOWANIEM HODOWLANYM
Janusz Szmyt
ISBN 978-83-7160-910-931-,  
I,
2019,
pages: 326,
monographs
Topic: Forestry
Price: 0.00 PLN

Książka nieprzeznaczona do sprzedaży

Prace poświęcone analizie struktury drzewostanów stanowią ważny nurt badań leśnych już od połowy XX wieku. Wraz z upowszechnieniem się komputrowej techniki obliczeniowej ilość tego typu prac dramatycznie wzrosła. Jednakże zdecydowana większość tych prac, wbrew obietnicy zawartej w tytule, nie analizuje struktury drzewostanu całościowo, ale jedynie jej wybrany aspekt, często dość wąsko ujęty [...]. Przedstawione w monografii wyniki sanowią jeden z najpełniejszych, o ile nie najpełniejszy, opis przemian struktury drzewostanów sosnowych poddawanych różnym zabiegom hodowlanym, jakie można spotkać w literaturze przedmiotu.

Z recenzji dr. hab. Leszka Boliboka

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie