rozprawa.jpg
KLASYFIKACJA JAKOśCIOWO-WYTRZYMAłOśCIOWA DREWNA SOSNY ZWYCZAJNEJ Z POLSKI ZACHODNIEJ W WYBRANYCH BADANIACH NIENISZCZąCYCH
Marek Wieruszewski
ISBN 978-83-7160-937-4,  
I,
2019,
pages: 146,
postdoctoral thesis
Topic: Forestry
Price: 0.00 PLN

Książka nieprzeznaczona do sprzedaży

Wzrastający popyt na surowiec drzewny wywołuje potrzebę zagospodarowania drewna o niższych parametrach jakościowych poprzez eliminację wad anatomicznych w procesie rozkroju. Nadrzędnym parametrem okreslającym użyteczność drewna  jest jego klasyfikacja jakościowo-wytrzymałościowa, pozwalająca na projektowanie konstrukcji drewnianych z zastosowaniem drewna litego i klejonego w oparciu o potwierdzoną charakterystykę materiałową. Praca dotyczy wybranych właściwości jakościowo-wytrzymałościowych iglastego surowca drzewnego w aspekcie mozliwości jego wykorzystania dla potrzeb konstrukcyjnych w budownictwie. Ocena jakości materiałów tartych i warstwowo klejonych drzewnych wyrobów konstrukcyjnych zależy od wytrzymałości surowca, której podstawowym wskaźnikiem jest moduł sprężystości. Stanowi on podstawę do porównawczej oceny wartości technicznej drewna. Wskaźnik ten pozwala na określenie jakości technicznej pozyskiwanych przemysłowo litych i klejonych wyrobów konstrukcyjnych z tarcicy sosny zwyczajnej krajowego pochodzenia, przeznaczonej do zastosowań w konstrukcjach drewnianych.

Wyniki badań  własciwości sprężystych materiału doświadczalnego świadczą o dużym zróżnicowaniu jakości surowca. Ogólna weryfikacja prezentowanych wyników potwierdza niższe wskazania wytrzymałościowe (moduł sprężystości) dla surowca strefy środkowej. Wykazano jednocześnie wysokie walory techniczne tarcicy obstawy bocznej. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe drewna sosny zwyczajnej z polskiej bazy surowcowej. Uzyskane z tarcicy bocznej elementy klejone charakteryzują się porównywalnymi właściwościami do elementów z drewna litego strefy centralnej.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie