978-83-7160-909-1.jpg
NIEKTãRE MAłO ZNANE WARZYWA Z CHIN DO UPRAWY W POLSCE
Roman Hołubowicz
ISBN 978-83-7160-909-1,  
I,
2019,
pages: 84,
monographs
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 21.00 PLN

Książka zawiera najnowsze informacje dotyczące produkcji wybranych mało znanych warzyw z Chin, które można uprawiać także w Polsce. W części ogólnej przedstawiono aktualną sytuację sektora warzywniczego w Chinach, najważniejsze grupy warzyw, prowincje dominujące w ich produkcji oraz organizację handlu hurtowego. W części szczegółowej omówiono pochodzenie, biologię, wykorzystanie, uprawę oraz produkcję nasion każdego gatunku. Przedstawiono również typowy stragan z warzywami na południu Chin. Bogato ilustrowany zdjęciami tekst w dużej części jest oparty na wynikach własnych wieloletnich badań autora oraz informacjach z najważniejszych opracowań w języku chińskim.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie