978-83-7160-953-4.jpg
PRZEWODNIK DO ćWICZEń Z MIKROBIOLOGII
Alicja Niewiadomska, Agnieszka Wolna-Maruwka, Justyna Starzyk, Agnieszka Mocek-Płóciniak, Dorota Swędrzyńska, Marek Selwet
ISBN 978-83-7160-953-4,  
I,
2019,
pages: 96,
supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 23.00 PLN

„Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii” stanowi kompendium wiedzy dla studentów kierunków przyrodniczych z zakresu mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Skrypt zawiera niezbędne informacje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, które ułatwią czytelnikowi naukę przedmiotu oraz pomogą w wykonaniu określonych zadań praktycznych podczas ćwiczeń.

Przedstawione w kilkunastu rozdziałach tematy zajęć dotyczą następujących zagadnień: techniki mikrobiologiczne, charakterystyka podstawowych grup mikroorganizmów występujących w różnych środowiskach, oddziaływania mikroorganizmów na siebie oraz na inne organizmy żywe, a także ich rola w funkcjonowaniu różnych biocenoz.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie