978-83-7160-952-7.jpg
PRZY GNIEŪDZIE SOKOłA WęDROWNEGO. Z BIOLOGJI KROGULCA
Jan Bugumił Sokołowski
ISBN 978-83-7160-952-7,  
1,
2019,
pages: 123,
other
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 20.00 PLN

W 2019 roku przypada setna rocznica powstaania Uniwersytetu Poznańskiego. Z tej okazji Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przygotowało reprint dwóch prac profesora Jana Bogumiła Sokołowskiego o ptakach drapieżnych, zwanych obecnie szponiastymi. Profesor niemal całe życie związał z Wielkopolską. Był absolwentem Uniwersytetu Poznańskiego, później został wykładowca akademickim, założycielem i pierwszym dziekanem Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej oraz wieloletnim kierownikiem Katedry Zoologii. Pozstawił po sobie ogromny dorobek naukowy. Na wiedzy przekazywanej w jego książkach zarówno naukowych, jak i popularnych, wyrosły pokolenia ornitologów i miłośników przyrody. [...]

Profesorowi Sokołowskiemu przyszło walczyć z wieloma uprzedzeniami i głęboko zakorzenionymi przesądami na temat ptaków drapieżnych. By je przełamać, starał się poznać obyczaje drapieżników. [...]

Profesor zwrócił uwagę na zjawisko parasola ochronnego, jaki roztaczają drapieżniki nad drobnymi ptakami, które bez oobaw gniazdują w pobliżu ich gniazd. Publikacje te miały ogromny wpływ na postawę myśliwych, którzy systematycznie wówczas tępili ptaki drapieżne jako czyniące szkody wśród zwierzyny i drobiu domowego. Profesor dowiódł, że ani krogulec, ani sokół nie zabijają gatunków łownych. [...]

Pozostawił też czytelnikom przesłanie: Siedząc wysoko na drzewie, w ukryciu zrobnionym z gałęzi świerków lub sosen, spędziłem wiele godzin i dni na obserwacjach życia rodzinnego krogulców, jastrzębi, myszołowów i sokołów. Chwile te zaliczam do najpiękniejszych, a choć miejsce nie zawsze było wygodne, nie zamieniłbym go nawet na fotel w najlepszym teatrze.

[Fragment Wstępu]

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie