978-83-7160-947-3.jpg
100 LAT STUDENCKIEGO KOłA LEśNIKãW W POZNANIU 1919-2019
Jarosław Szaban (red.)
ISBN 978-83-7160-947-3,  
I,
2019,
pages: 360,
other
Topic: Others
Price: 71.00 PLN

Koło Leśników od początku istnienia prowadziło działalność naukową i wydawniczą, na spotkaniach wygłaszano prelekcje, wykłady, a w późniejszych latach organizowano obozy naukowe, konferencje, sympozja. Prezentowane na nich referaty lub powstające publikacje były wielokrotnie nagradzane. Na uznanie zasługuje blika współpraca z kołami naukowymi innych wydziałów i uczelni, także za granicą.

Trudno byłoby choćby tylko wymienić wszystkie inne formy działania oraz inicjatywy towarzyszące nauce – od wycieczek, konkursów, zawodów poprzez wpisane w kolejne jkalendarze spotkania wigilijne z „Choinkami od leśników”, Msze Hubertowskie czy bale leśników, po akcje propagujące idee ekologiczne i edukację leśną wśród najmłodszych. [...]

Koło Leśników było, jest i będzie zawsze ważną częścią Wydziału Leśnego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przekazując i pieleęgnując tradycje akademickie oraz potrzebę pracy organicznej zarówno na rzecz środowiska, jak i całego społeczeństwa.

[fragment Przedmowy]

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie