978-83-7160-969-5.jpg
MATERIAłY DO ZAJęć TERENOWYCH Z GLEBOZNAWSTWA LEśNEGO
Paweł Rutkowski, Mirosław Nowiński, Anna Ilek, Krzysztof Turczański, Monika Konatowska
ISBN 978-83-7160-969-5,  
I,
2020,
pages: 46,
supplementary teaching materials
Topic: Forestry
Price: 14.00 PLN

Książka ta jest cenną pomocą dla studentów podczas ćwiczeń terenowych, które są integralnym elementem programu studiów w ramach przedmiotu gleboznawstwo leśne z geologią. Zapoznają się wówczas z praktyczną stroną gleboznawstwa, zyskując umiejętność: wykonania odkrywki glebowej, rozpoznawania i opisu podstawowych typów i podtypów gleb, identyfikacji podstawowych utworów geologicznych oraz poboru próbek glebowych przeznaczonych do wykonania analiz laboratoryjnych.

Publikacja jest także ważnym przygotowaniem do przedmiotu typologia leśna.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie