978-83-7160-976-3.jpg
RACHUNKOWOść FINANSOWA Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOśCI ZARZąDCZEJ
Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek
ISBN 978-83-7160-976-3,  
Wydanie II poprawione i uzupeł,
2020,
pages: 300,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 43.00 PLN

Wydanie II poprawione i uzupełnione

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie