978-83-7160-982-4.jpg
BIOTECHNOLOGIA 2020
Marlena Szalata, Ryszard Słomski, Tomasz Twardowski (red.)
ISBN 978-83-7160-982-4,  
I,
2020,
pages: 256,
other
Topic: Others
Price: 45.00 PLN

„Biotechnologia 2020. O co najczęściej pytamy?” to kompendium wiedzy na temat najważniejszych problemów współczesnego świata. W dobie pandemii koronawirusa wiele osób szuka rzetelnej naukowej informacji dotyczącej takich zagadnień, jak szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, odporność populacyjna, wykorzystanie surowicy ozdrowieńców czy testy diagnostyczne.

Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na blisko 200 pytań kluczowych dla zrozumienia istotnych globalnych mechanizmów, które wpływają na nasze codzienne życie – jak choćby żywność genetycznie zmodyfikowana, GMM i GMO, Europejski Zielony Ład czy Konwencja o różnorodności biologicznej. Nie unikano też trudnych pytań, np. o ksenotransplantację czy zwierzęta transgeniczne.

Osoby zainteresowane prawnym aspektem omawianych tu kwestii znajdą w książce przydatne informacje o obowiązujących regulacjach unijnych – odpowiednich dyrektywach i rozporządzeniach, jak również o polskich ustawach i przepisach w tym zakresie.

Świetnym uzupełnieniem publikacji jest zamieszczony w ostatnim rozdziale słownik pojęć.

Dlaczego warto przeczytać? Przede wszystkim dlatego, że jak napisał recenzent tej pozycji, prof. dr hab. J.O. Horbańczuk: „Zdaniem wielu ekspertów biotechnologia stała się w XXI wieku jedną z trzech – obok informatyki i telekomunikacji – najważniejszych dziedzin gospodarki światowej, która wpływa na jakość naszego codziennego życia”.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie