978-83-7160-984-8.jpg
WYBRANE ZAGADNIENIA Z GLEBOZNAWSTWA I CHEMII ROLNEJ
Monika Jakubus
ISBN 978-83-7160-984-8,  
I,
2021,
pages: 146,
supplementary teaching materials
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 26.00 PLN

Książka zawiera informacje dotyczące podstawowych zagadnień z gleboznawstwa i chemii rolnej. Zaprezentowane ćwiczenia są uzupełnieniem oraz ilustracją wykładów z tych dziedzin. Ze względu na interdyscyplinarny charakter opracowania jest ono adresowane do wszystkich studentów, którzy w programie nauczania mają przedmioty o tej samej lub zbliżonej tematyce. Metodyczne ujęcie zagadnień pozwala na wkorzystanie skryptu w realizacji prac magisteskich.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie