978-83-7160-991-6.jpg
BIOGOSPODARKA I OBSZARY WIEJSKIE WOBEC WSPãłCZESNYCH WYZWAń SPOłECZNO-EKONOMICZNYCH
Wawrzyniec Czubak (red.)
ISBN 978-83-7160-991-6,  
I,
2020,
pages: 150,

Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 25.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie