978-83-7160-985-5.jpg
HODOWLA, CHãW I UŬYTKOWANIE KãZ
Jacek Antoni Wójtowski (red.)
ISBN 978-83-7160-985-5,  
Wyd. III,
2021,
pages: 478,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 78.00 PLN

Podręcznik pt. Hodowla, chów i użytkowanie kóz, którego autorami są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści, stanowi kompleksowe omówienie tematu hodowli i chowu kóz, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rozrodu, żywienia, pielęgnacji oraz zachowań charakterystycznych dla tego gatunku. Szczegółowe omówienie tematu pozyskiwania i przetwórstwa mleka koziego poszerza wiedzę z zakresu mlecznego użytkowania kóz.

Omawiane zagadnienia genetyki populacji oraz programów hodowlanych dla kóz mlecznych obejmują najnowsze dokonania i kierunki realizowanych prac hodowlanych.

Książka zawiera również informacje na temat postępów cytogenetyki i genetyki molekularnej w badaniach nad genomem kozy oraz obszerny rozdział omawiający etiologię, epidemiologię i zwalczanie chorób kóz.

Całość uzupełniają liczne efektowne i starannie dobrane ilustracje. Podnoszą one walory naukowo-dydaktyczne książki jako podręcznika akademickiego, adresowanego przede wszystkim do studentów kierunków: zootechnika, biologia i weterynaria.

Uwaga: książka jest dostępna w oprawie miękkiej w cenie 78 zł oraz w oprawie twardej w cenie 96 zł.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie