83-7160-246-4.jpg
RãWNANIA RãŬNICZKOWE W ZADANIACH
Janina Świetlicka-Grala, Jolanta Grala
ISBN 83-7160-246-4,  
Wyd. 2 popr.,
2001,
pages: 146,

Topic: Others
Price: 4.00 PLN

Autorki przedstawiły podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych rzędów pierwszego oraz wyższych w zastosowaniu do konkretnych zagadnień praktycznych. Ponadto zasygnalizowały problematykę równań różniczkowych cząstkowych, a zagadnienia związane z równaniami fizyki matematycznej omówiono na przykładzie równania falowego. W każdym paragrafie podano podstawowe pojęcia i wzory potrzebne do zrozumienia oraz rozwiązania zadań. Na końcu rozdziałów znajdują się odpowiedzi. Pominięte dowody twierdzeń i wyprowadzenia wzorów można znaleźć w przytoczonej literaturze.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie