83-7160-052-6.jpg
LEKSYKON ROZRODU ZWIERZąT
Kazimierz Rosłanowski (red.)
ISBN 83-7160-052-6,  
Wyd. 1,
1996,
pages: 352,

Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 7.00 PLN

Opracowanie jest przeznaczone dla pracowników naukowych i praktyków zainteresowanych w różnym zakresie reprodukcją zwierząt. Autorzy adresują go do szerokiego grona specjalistów zajmujących się przejawami płodności, zaburzeniami w ich funkcjonowaniu oraz metodami kierowania rozrodem, a także stosowania tradycyjnych sposobów postępowania w tej dziedzinie. Z Leksykonu rozrodu..., jako podręcznika akademickiego, mogą korzystać również absolwenci oraz studenci kierunków weterynaryjnych i zootechnicznych, a także innych pokrewnych specjalności.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie