83-7160-379-7.jpg
STARORZECZA JAKO ISTOTNY ELEMENT EKOSYSTEMU RZECZNEGO
Maria Jezierska-Madziar (red.)
ISBN 83-7160-379-7  
Wyd. 1
2005
s. 167
monografie
Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

Monografia ta jest pierwszym opracowaniem prezentującym wyniki badań prowadzonych na zbiornikach wodnych powstałych w starych korytach rzek w Polsce.
Starorzecza to niewielkie i trochę zapomniane zbiornik wodne, jednak ze względu na ich walory przyrodnicze, krajobrazowe i rekreacyjne stają się przedmiotem zainteresowania wielu przyrodników. Niektóre z nich, połączone z rzeką, to ekosystemy mało stabilne, ale bardzo dynamiczne.
W kilku ośrodkach naukowych w Polsce podjęto już badania zmierzające do określenia stopnia zdegradowania wspomnianych ekosystemów wodnych przez czynniki antropogeniczne oraz wypracowania metod zmierzających do ich rewitalizacji. Monografia adresowana jest do naukowców zajmujących się hydrobiologią, ichtiologią, ekologią wód ora ochroną środowisk wodnych, a także słuchaczy kierunków przyrodniczych.