83-7160-358-4.jpg
ANALIZA USTALONYCH PRZEPŁYWÓW WÓD GRUNTOWYCH METOD… ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE
Zbigniew Sroka, Zbigniew Walczak, Bogdan J. Wosiewicz
ISBN 83-7160-358-4  
Wyd. 1
2004
s. 178
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

Główną ideą książki jest dostarczenie czytelnikowi, a przede wszystkim studentom i inżynierom praktykom, prostego, ale efektywnego oprogramowania inżynierskiego z zakresu filtracji wód gruntowych. Dzięki łatwemu definiowaniu zadań, szybkiemu ich rozwiązywaniu oraz różnorodnym możliwościom wizualizacji wyników umożliwi ono studentom efektywną analizę problemów z wielu przedmiotów. Powinno także stać się narzędziem specjalistycznego treningu i wyrabianiu intuicji inżynierskiej. Może być również z powodzeniem wykorzystywane w praktyce zawodowej. W podręczniku zawarto opis oprogramowania, opartego na metodzie elementów skończonych, wraz z wieloma przykładami zastosowań. Dołączony CD-ROM, który nieodpłatnie udostępniamy wraz z książką, zawiera omówione programy oraz wszystkie przykłady zamieszczone w podręczniku. Wstęp i dwa pierwsze rozdziały (matematyczne formułowanie ustalonych problemów ruchu wód gruntowych oraz metoda elementów skończonych w filtracji ustalonej) napisał Bogdan J. Wosiewicz. Rozdział czwarty, dotyczący graficznej prezentacji wyników, opracował Zbigniew Walczak. Rozdział omawiający przepływy filtracyjne z uwzględnieniem strefy niepełnego nasycenia (szósty) przygotował Zbigniew Sroka. Pozostałe rozdziały zostały zredagowane wspólnie przez autorów niniejszego opracowania.