83-7160-364-9.jpg
POST˜PY GENETYKI MOLEKULARNEJ BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ
Marek Świtoński (red.)
ISBN 83-7160-364-9  
Wyd. 1
2004
s. 431
monografie
Dział: Hodowla i Biologia Zwierząt
Cena: 7.00 zł

koszykDo koszyka

Monografia prezentuje najnowsze badania dotyczące bydła i trzody chlewnej, które są prowadzone w Polsce. Autorzy przedstawili przydatność różnych technik molekularnych (PCR, RT-PCR, RFLP, SSCP, polimorfizm mikrosatelitarny, sekwencjonowanie DNA, EMSA, hybrydyzacja in situ, mikromacierze DNA itp.) do wykrywania polimorfizmu wielu genów i analizy ich ekspresji. Ważną częścią opracowania jest statystyczna analiza związków pomiędzy zidentyfikowanymi polimorfizmami i zmiennością cech użytkowych (mleczność i jakość mleka, mięsność i jakość mięsa, odkładanie tłuszczu, itp.), bowiem to ona decyduje o możliwości zastosowania uzyskanych wyników w pracy hodowlanej. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się nowoczesną hodowlą bydła i trzody chlewnej oraz studentów wyższych lat takich kierunków jak: zootechnika, biotechnologia oraz biologia, którzy interesują się genetyką molekularną zwierząt domowych.