83-88934-60-0.jpg
POLSKA CZERWONA KSI˜GA ZWIERZ…T. BEZKR˜GOWCE
Zbigniew Głowaciński (red.)
ISBN 83-88934-60-0  
Wyd. 1
2005
s. 447
monografie
Dział: Hodowla i Biologia Zwierząt
Cena: 21.00 zł

koszykDo koszyka

Wśród owadów i innych bezkręgowców spotykamy sporo gatunków rzadkich, reprezentowanych przez małe populacje, niekiedy zajmujące siedliska wrażliwe i bardzo podatne na destrukcję, a przez to gatunki egzystencjalnie zagrożone. Wśród nich są taksony endemiczne i unikatowe. Wiele z tych gatunków ginie niepostrzeżenie na skutek antropogenicznych przemian środowiskowych, błędów w gospodarce rolnej i leśnej, a czasem także nadmiernej eksploatacji. Skalę i charakter tego zjawiska najlepiej opisują "czerwone księgi" - specjalistyczne wydawnictwa powstałe z inicjatywy IUCN/World Conservation Union i na wzór "Czerwonej księgi" IUCN. Antropogenicznym wymieraniem gatunków zajmuje się ochrona przyrody i tworząca się na jej gruncie nowa dziedzina wiedzy, tzw. biologia konserwatorska. W zakres zainteresowania ochrony przyrody nie wchodzi więc wymieranie naturalne, które jest niejako wpisane w naturalne procesy biologiczne, ewolucyjne i zdarzenia losowe. Inna rzecz, że nieraz trudno rozstrzygnąć jakiego typu czynniki decydują o ekstynkcji. "Czerwone księgi" wychodzą naprzeciw takim pytaniom i przede wszystkim działaniom ochroniarskim, porządkują problematykę antropogenicznych zagrożeń i zaników gatunków, dostarczają wniosków praktycznych. Niniejsze wydanie księgi koncentruje się na gatunkach zanikłych i wysokiego ryzyka, zwłaszcza z kategorii CR-EN, a także na gatunkach które budzą największe zainteresowanie społeczne. Bez względu na przyjętą kategorię zagrożeń, w większości przypadków ograniczono się w tym doborze do gatunków, które można było uznać za reprezentatywne dla poszczególnych grup taksonomicznych.