83-7160-371-1.jpg
OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE I URZ…DZENIA PAKUJ…CE W PRZEMYśLE MI˜SNYM. WYBRANE ZAGADNIENIA Z TECHNOLOGII MI˜SA
Hanna Gajewska-Szczerbal
ISBN 83-7160-371-1  
Wyd. 1
2004
s. 78
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu
Cena: 1.50 zł

koszykDo koszyka

Skrypt zawiera opis i charakterystykę najważniejszych stosowanych w przemyśle mięsnym opakowań jednostkowych przeznaczonych do wędlin i mięsa: osłonek, folii i puszek metalowych. W opracowaniu przedstawiono systemy pakowania wyrobów mięsnych oraz wykorzystywane w tym procesie maszyny i urządzenia. Podano też zasady etykietowania i znakowania opakowań oraz scharakteryzowano interakcje tworzyw opakowaniowych ze środowiskiem naturalnym. Skrypt powstał z myślą o studentach Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu oraz Wydziału Rolniczego, kierunku ekonomika gospodarki żywnościowej, Akademii Rolniczej a także o osobach zainteresowanych problematyką opakowalnictwa w przemyśle mięsnym.