83-7160-406-8.jpg
WYKORZYSTANIE METOD TAKSONOMETRYCZNYCH I ANALITYCZNEGO PROCESU HIERARCHICZNEGO DO PROGRAMOWANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki
ISBN 83-7160-406-8  
Wyd. 1
2005
s. 179
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 3.00 zł

koszykDo koszyka

W książce zaprezentowano możliwości zastosowania wybranych metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim. Zaproponowane podejście jest kompleksową procedurą, która wykorzystuje metody taksonometryczne oparte na zbiorach rozmytych do klasyfikacji typologicznej powiatów oraz metody identyfikacji typów funkcjonalnych obszarów wiejskich. W opracowaniu omówiono też planowanie scenariuszowe, które obejmuje: analizę SWOT, konstrukcję scenariuszy rozwoju i wybór najlepszego z nich metodą analitycznego procesu hierarchicznego. Metoda ta, ze względu na możliwość kwantyfikowania ważności celów i zadań, czyli elementów przeważnie o charakterze jakościowym. prowadzi ostatecznie do wyboru najwłaściwszej decyzji spośród zaproponowanych. W tworzeniu scenariuszy metodami klasycznymi (opisowymi) większą rolę odgrywają intuicja i osobiste preferencje ich autorów.
Praca może być przydatna zarówno doktorantom oraz pracownikom naukowym, jak i praktykom gospodarczym, a także jednostkom samorządowym zajmującym się problematyką programowania rozwoju lokalnego i regionalnego.