83-7160-427-0.jpg
SIARKA W śRODOWISKU
Monika Jakubus
ISBN 83-7160-427-0  
Wyd. 1
2006
s. 48
monografie
Dział: Rolnictwo i Bioinżynieria
Cena: 1.50 zł

koszykDo koszyka

Monografia prezentuje aktualny stan wiedzy na temat znaczenia siarki dla wszystkich żywych organizmów oraz jej obiegu w przyrodzie. Tematycznego opracowania dokonano na podstawie najnowszej literatury krajowej i zagranicznej odnoszącej Siudo zagadnień związanych z przemianami siarki w glebie, jej biochemizmem oraz rolą, jaką odgrywa w życiu roślin i ludzi. Omówiono wpływ działalności cywilizacyjnej człowieka na zmiany ilościowe tego składnika, wyrażone zarówno nadmierną, jak i niedoborową jego zawartością w glebie, wraz z konsekwencjami rolniczymi i środowiskowymi. Szczególną uwagę zwrócono na objawy niedoborów siarki u roślin uprawnych, podając jednocześnie praktyczne sposoby zapobiegania im, zalecenia nawozowe oraz aktualny asortyment nawozów. Warto podkreślić, iż monografia w szerokim ujęciu przedstawia metody diagnozujące zarówno stan zaopatrzenia roślin w siarkę, jak i jej ilości w glebie. Książka jest adresowana do szerokiego grona specjalistów zajmujących się teoretycznymi aspektami siarki w środowisku, a także praktyką rolniczą. Ponadto może być cennym źródłem informacji dla studentów takich kierunków, jak na przykład ochrona środowiska czy agronomia.