83-7160-341-X.jpg
RYNEK ZBÓŻ W POLSCE
Magdalena Kozera
ISBN 83-7160-341-X  
Wyd. 1
2004
s. 192
monografie
Dział: Ekonomia
Cena: 3.00 zł

koszykDo koszyka

Podstawowym przesłaniem opracowania było zweryfikowanie tezy, że rynek zbóż w Polsce, pomimo swej specyfiki określonej charakterem popytu i podaży oraz cechami zbóż jako przedmiotu obrotu rynkowego, w rosnącym stopniu działa, opierając się na klasycznym mechanizmie cechującym funkcjonowanie rynku jako kategorii ekonomicznej. Układ pracy został zdeterminowany koniecznością wieloaspektowej prezentacji problemu poziomu, struktury oraz tendencji zmian rynku zbóż w Polsce. Wymagało to wyjaśnienia teoretycznych aspektów rynku zbóż oraz empirycznej analizy kształowania się popytu, podaży i cen oraz interwencji państwa na tym rynku. Praca składa się z rozdziałów obejmujących: ogólną charakterystykę polskiego rynku zbóż, analizę wielkości i struktury popytu na zboża, analizę wielkości i struktury podaży zboża, analizę poziomu i zmian cen zbóż oraz interwencję państwa na rynku zbóż w Polsce.