83-7160-380-0.jpg
GOSPODARKA ŻYWNOśCIOWA I OBSZARY WIEJSKIE WOBEC PROCESU GLOBALIZACJI
Władysława Łuczka-Bakuła (red.)
ISBN 83-7160-380-0  
Wyd. 1
2004
s. 194
monografie
Dział: Ekonomia
Cena: 3.00 zł

koszykDo koszyka

W opracowaniu podjęty został problem przejawów i konsekwencji globalizacji w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich. W szczególności omawiany jest wpływ globalizacji na rynek żywności ekologicznej, przemysł browarniczy, bezpieczeństwo żywności, wiejski rynek pracy, niektóre elementy infrastruktury, a także jej odniesienie do postępujących procesów integracji. Całość rozważań zmierza do konkluzji, że proces globalizacji wywołuje w gospodarce żywnościowej przeciwstawne zjawiska, tj. unifikacji i konwergencji, występujące na wielu płaszczyznach działalności związanej z produkcją żywności. Przejawem pierwszego z nich jest m.in. rosnąca rola standaryzacji produktów żywnościowych, procesów wytwórczych oraz norm jakości i bezpieczeństwa, natomiast drugiego - wzrost znaczenia produktów regionalnych i ekologicznych dostosowanych do jednego z nurtów zróżnicowania oczekiwań i preferencji konsumentów. Książka stanowi głos w dyskusji nad globalizacją, która w wyniku postępującej liberalizacji i deregulacji prowadzi do zróżnicowania skutków w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich, trudnych w ocenie ze względu na ich wstępne i fragmentaryczne rozpoznanie.