83-7160-387-8.jpg
RYNEK ZIEMI ROLNICZEJ W WIELKOPOLSCE
Magdalena Szymańska, Witold Wielicki
ISBN 83-7160-387-8  
Wyd. 2
2005
s. 80
monografie
Dział: Ekonomia
Cena: 3.00 zł

koszykDo koszyka

Celem monografii jest analiza rynku ziemi rolniczej na terenie Wielkopolski. Oparto się na materiale pochodzącym z trzech okresów: dwudziestolecia międzywojennego, okresu po drugiej wojnie światowej do końca lat osiemdziesiątych oraz lat 1995-2002. Na przeprowadzenie szerokiego studium kształtowania się rynku ziemi rolniczej w dwudziestoleciu międzywojennym pozwala duży dorobek ośrodka poznańskiego. Celem niniejsze książki jest również próba wykorzystania tamtych analiz do porównania z dzisiejszą sytuacją, doszukanie się pewnych analogii oraz różnic.
Szczególny nacisk położono w pracy na przedstawienie kształtowania się cen ziemi rolniczej w latach dziewięćdziesiątych. Nastąpiły wtedy duże i dynamiczne zmiany w przemyśle, handlu i usługach, natomiast w rolnictwie były one jeszcze bardzo wolne.