83-7160-407-6.jpg
METODYKA NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W SZKOŁACH ROLNICZYCH
Witold Nowakowski
ISBN 83-7160-407-6  
Wyd. 3 uzup.
2006
s. 239
podręczniki akademickie i skrypty
Dział: Ekonomia
Cena: 1.50 zł

koszykDo koszyka

Książka jest przeznaczona dla studentów dziennych i zaocznych form kształcenia pedagogicznego w akademiach rolniczych, a także dla nauczycieli szkół rolniczych i pracowników pozaszkolnej oświaty rolniczej i doskonalenia zawodowego, zwłaszcza dla doradców ośrodków doradztwa rolniczego prowadzających wykłady, pokazy, wycieczki, konsultacje czy seminaria dla rolników i pracowników rolnictwa.
W zakończeniu każdego rozdziału podane są podane są pytania kontrolne, ułatwiające sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości oraz wykaz literatury uzupełniającej i poszerzającej omawiane zagadnienia. Ponadto w części końcowej podręcznik zawiera przykłady rozkładów materiału nauczania, konspektów zajęć i testów wiadomości, pomocnych w studiowaniu materiału.