978-83-7160-479-9.jpg
UBÓSTWO LUDNOśCI WIEJSKIEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Sławomir Kalinowski, Władysława Łuczka-Bakuła
ISBN 978-83-7160-479-9  
Wyd. 1
2007
s. 188
monografie
Dział: Ekonomia
Cena: 4.50 zł

koszykDo koszyka

W książce przedstawiono istotę oraz zróżnicowany charakter uwarunkowań ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Omówiono główne czynniki determinujące małe zaspokojenie potrzeb. Stwierdzono, że transformacja społeczno-gospodarcza, pomimo że stworzyła duże możliwości wzrostu dobrobytu, przyczyniła się również do pogłębiającego się zróżnicowania w poziomie życia ludności. Koszty przemian szczególnie mocno odczuli mieszkańcy wsi, których większość sytuuje się poniżej progu ubóstwa. Przedstawione zmiany w poziomie życia ludności wiejskiej uwzględniają takie jego charakterystyki, jak dochody, wydatki konsumpcyjne, spożycie żywności, zasobność gospodarstw domowych, w tym wyposażenie w trwałe dobra konsumpcyjne, warunki mieszkaniowe, edukacji, zdrowie i kultura. Opracowanie jest przeznaczone dla studentów i wszystkich zainteresowanych polityką społeczną oraz problematyka poziomu życia ludności wiejskiej.